Facadearbejde

Vi tilbyder også facaderenovering i form af afvaskning, pudsreparationer og afslutter med en facademaling.

Vi fortager altid fugtmålinger løbende inden arbejdet udføres.

<   Vindues renovering på Køge Rådhus

Mølle i Solrød so vi har malet >

< Privat villa i Køge hvor vi  har malet facaden

Afvaskning ad facade på privat villa >